Experiment av skadliga ämnen

 

e-cigg red lips

 

 

Forskare har utövat experiment på robotar genom att placera dem i två olika rum där det ena rummet puffar på e-cigaretter och det andra på cigaretter för att analysera de giftiga kemikalier i luften som uppkommer.

 

Experimentet visar att av de 142 ämnen som finns på Världshälsoorganisationens lista över skadliga eller möjligtvis skadliga ämnen släpper en e-cigg ut 99% mindre gifter i luften än vad vanliga cigaretter gör.

 

Vissa halter av kemikalier var till och med så låga i e-cigg rummet att de knappt gick att uppmäta. De var i nivå med minimal luftförorening som när experimentet påbörjades redan fanns i rummet.

 

Föroreningar från e-cigg

 

Fyra ämnen som upptäcktes i högre utsträckning från e-cigg var bland annat mentol som används till smaksättning av e-cigg. Men forskarna bakom studien menar att den sammanlagda dagliga exponeringen för dessa ämnen ändå var lägre än från vanliga cigaretter.

 

Bland forskare inom folkhälsa tror många att e-cigaretter är ett bra alternativ för att skära ner påverkan av tobaksprodukter på alla människors hälsa, inte bara de som röker utan även de som är passivt rökande. The Royal College of Physicians i England säger att e-cigaretter nu är mycket säkrare för allmänheten än cigaretter och de bör därför uppmuntras som ett alternativ till vanliga cigg.

Författare: Nicole

Nicole jobbar med våra sociala medier och hjälper oss med bloggar och andra sidor.

Share This Post On