Undersökning om att sluta röka

e-cigg rätt val

Debatterna har hållit på länge om att elektroniska cigaretter är en bra metod att använda sig av för att sluta röka. Men enligt en ny amerikansk studie visar resultaten att det finns ett tydligt samband mellan rökning och e-cigg.

 

En femtedel av alla testpersoner som deltog i undersökningen, som tidigare använt e-cigaretter frekvent uppgav sig vara frekventa rökare vid uppföljningen. För deltagare som däremot aldrig testat e-cigaretter var motsvarande siffra endast 0,7 procent.

 

Att vara en frekvent användare innebär att man röker respektive tar till e-cigaretter under minst tre dagar de senaste 30 dagarna.

Majoriteten av de ungdomar som inte hade vapat förut vid studiens start var icke-rökare efter sex månader – vilket var studietidens hela längd.

 

Författare: Nicole

Nicole jobbar med våra sociala medier och hjälper oss med bloggar och andra sidor.

Share This Post On