Forskning visar att E-cigg är effektivt när du ska sluta röka cigaretter

Enligt en observationsstudie publicerad i British Medical Journal har forskare hittat ett tydligt samband i framgångsrika försök att sluta röka med användning av e-cigg.

Vinden vänder från kritikerna mot elektroniska cigaretter. Tidigare har det debatterats om e-cigg är en tillräckligt bra metod för att få rökare att fimpa för gott. En kritik som ofta lyfts fram är att rökbeteendet bibehålls även med el-cigg.

Nu framträder en annan tydligare bild av vad vejpare hela tiden vidhållit. Studiens kommer från England och deltagarna var över 16 år. Alla var rökare eller hade tidigare varit rökare, det sistnämnda innebar att personen nyligen försök att sluta röka. Deltagarna fick svara på frågor kring sina rökvanor, vilket bland annat inkluderade frågor om e-cigaretter.

De forskarna fann att för varje procent som användningen av e-cigg ökade bland deltagarna steg de lyckade försöken att fimpa med 0,1 procent, jämfört med deltagare utan e-cigarett. Ett liknande mönster sågs även bland personer som tog till e-cigaretter i ett syfte att sluta röka.

Enligt resultaten ökade användningen av e-cigaretter bland deltagarna från en försumbar nivå vid studiens början till 21,3 procent vid studiens slut.

Forskarna påpekar att det krävs fortsatta studier för att förstå hur elektroniska cigaretter påverkar hälsan, vilket också borde inkludera personer som aldrig har använt cigaretter.

Studien pågick mellan 2006 till 2015. Forskarna samlade in data från en tidigare studie om rökvanor, Smoking toolkit study, som gav information om fler än 170 000 personer. De använde även data från myndigheten National Health Service som driver den offentliga sjukvården i Storbritannien.

Läs mer på djupet: bmj.com/content/354/bmj.i4645

Författare: Sara Edvinsson

Sara jobbar som skribent och Journalist på en av Sveriges största kvällstidningar. Sara brinner även stort för e-cigarettfrågan då hon själv använder e-cigg och det har hjälpt henne att sluta röka när inget annat fungerade. Sara bloggar här på ecocig och hjälper oss att hitta bra nyheter.

Share This Post On