Ny lag om e-cigaretter

e-cigg tradition

 

 

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att elektroniska cigaretter ska regleras i Sverige i en ny lag från och med 1 juli. Den nya lagen kommer innefatta bland annat åldersgräns, hälsovarningar och anmälningsplikt för handlare och tillverkare.

 

ny lag e-cigg

– E-cigaretter är fortfarande en ny produkt på marknaden och det finns relativt lite forskning kring området. Det är därför svårt att veta dess hälso- konsekvenser, eller om produkten fungerar som inkörsport till andra tobaksprodukter. Jag är glad över att vi nu får till en reglering på ett område som tidigare inte har haft någon specifik reglering, säger folkhälsominister Gabriel Wikström i en kommentar.

 

 

Förslaget om en ny lag innefattande e-cigaretter och påfyllningsbehållare gäller dock bara de som ”kan användas för konsumtion av nikotinånga…” och behållare för nikotin/vätska. Detta fast flera remissinstanser ansåg att det var viktigt att reglera alla slags e-cigaretter, även de som bara har smakämnen och inte nikotin.

 

Regeringen hänvisar till att lagen är en del av genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv som bara tar upp e-cigaretter med nikotin och att om angående produktsäkerhet finns det redan lagar som berör andra e-cigaretter utan nikotin och påfyllnadsbehållare.

 

Efter en dom ifjol i Högsta förvaltningsdomstolen, som slog fast att e-cigaretter inte är att betrakta som läkemedel, så har e-cigarettmarknaden varit mer eller mindre laglöst. Därför brådskar det att reglera området där e-cigaretter idag kan säljas och marknadsföras lite hur som helst, utan åldersgränser.

 

Folkhälsominister Wikström anser att lagen behövs för att skydda särskilt barn och unga, då det finns oseriösa handlare som säljer till dessa.

 

Motiveringen om en åldersgräns lyder så här i lagrådsremissen:
”E-cigaretter innehåller samma beroendeskapande komponent – nikotin – som tobaksvaror. Därtill kommer att e-cigaretter i stor utsträckning designmässigt är utformade för att likna tobakscigaretter. Produkterna har också utformats på ett sådant sätt att deras användning påminner om tobaksrökning, exempelvis genom att produkterna avger ånga. Som framhålls i ingressen till tobaksproduktdirektivet (skäl 43) kan e-cigaretter utvecklas till en inkörsport till nikotinberoende och resultera i traditionell tobakskonsumtion, eftersom de efterliknar och normaliserar rökning. Mot denna bakgrund finns det starka skäl att införa en åldersgräns för köp av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.”

 

Det föreslås bli förbjudet för e-cigarettföretag att sponsra evenemang som når allmänheten och reklamförbud i tidningar, radio och tv och på nätet. Men begränsningen för e-cigaretter blir inte lika stark som för vanlig tobaksreklam. Tankesmedjan Tobaksfakta anser att flera viktiga regler saknas i regeringens lagförslag – som föreslås gälla från 1 juli. Och har tidigare tagit fram rekommendationer om vad som behövs för att skydda unga.

 

E-cigaretter består ofta av en metallhylsa med kammare som kan laddas med vätska eller ampull. Den kan innehålla lösningsmedel, smakämnen och även nikotin. Den är batteridriven och glöder vid användning och vätskan bildar ånga (ej rök) som kan inandas och nikotinet upptas i kroppen.

 

Ännu finns det få studier om e-cigaretters hälsoeffekter och deras resultat är lite spretiga. De flesta är eniga om att e-cigaretter är mindre farliga än vanlig tobaksrökning. Branschen hävdar att e-cigaretter är ett bra sätt att sluta röka, andra att det kan bli inkörsport till tobaksrökning.
En liten studie vid Danderyds sjukhus ifjol med 16 deltagare visade att uppångad nikotinvätska kan skada lungorna då försök observerat ökad celldöd.

 

WHO har uppmanat till stor försiktighet för e-cigaretter i väntan på fler studier om deras hälsoeffekter blir klara. Flera svenska kommuner och skolor har beslutat att samma regler ska gälla för vanlig tobak som för e-cigaretter (med eller utan nikotin).

Författare: Nicole

Nicole jobbar med våra sociala medier och hjälper oss med bloggar och andra sidor.

Share This Post On