Ny skatt på nikotinhaltig e-juice införs 1:a juli 2018

skatteverket

Skatteutskottet har på uppdrag av regeringen beslutat om en ny punktskatt på nikotinhaltig e-vätska till elektroniska cigaretter. Den nya skatten innebär att all e-juice som innehåller nikotin, oavsett styrka blir beskattad med 2kr/ml. Nikotinfri e-juice är undantagen den nya punktskatten. Den nya skatten innebär att priserna kommer att höjas för en 10ml  e-juice eller en Nic Shot med 20kr. Till dessa extra 20kr läggs även moms på priset så att den effektiva höjningen innebär en ökning av totalt 25kr för en 10ml flaska.  I skälen till  det nya direktivet anges att en hög folkhälsoskyddsnivå bör beaktas vid regleringen av e-cigaretter samt att bruket av e-cigaretter kan vara en inkörsport till nikotinberoende som kan resultera i traditionell tobakskonsumtion, eftersom de efterliknar och norma­liserar rökning.

Den nya lagen har antagits och skatten kommer att införas redan den 1:a juli 2018. I betänkandet anges att det är mycket sannolikt att e-cigaretter är mindre giftiga än cigarettrök, men att det är osannolikt att e-cigaretter är ofarliga och att ett långsiktigt användande förväntas öka risken för kronisk obstruktiv lung­sjukdom, lungcancer och möjligen även kardiovaskulär sjukdom. Regeringen anser sammanfattningsvis att det finns starka folkhälsoskäl att beskatta e-cigaretter. Genom lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare har det som bekant införts regler kring hanteringen av e-cigg, bl.a. om produktkrav, åldersgräns, anmälningsskyldighet vid försäljning, tillsyn och straffansvar. Beskattning av e-cigaretter kommer enligt regeringen att komplettera dessa regler och ytterligare stärka kontrollen på området. Den folkhälsoaspekt som motiverar beskattningen talar enligt regeringen även för att själva konsumtionen ska beskattas. Förutom för engångscigaretterna har inköpet av e-cigaretten ingen koppling till hur mycket den används. Detta talade enligt regeringen för att vätskan beskattas. Regeringen beslutade därför att vätskorna ska beskattas, men inte själva e-cigaretterna.

betala skatt på e-cigg

Regeringen anser att det är klarlagt att nikotin har många negativa hälso-konsekvenser och nikotinhaltiga vätskor skall därför beskattas. När det gäller beskattning finns det argument både för och emot att inkludera även vätskor utan nikotin. Sammantaget ansåg regeringen att argumenten för att beskatta nikotinhaltiga vätskor, men inte vätskor utan nikotin vägde över, både ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett administrativt perspektiv.

Författare: Sara Edvinsson

Sara jobbar som skribent och Journalist på en av Sveriges största kvällstidningar. Sara brinner även stort för e-cigarettfrågan då hon själv använder e-cigg och det har hjälpt henne att sluta röka när inget annat fungerade. Sara bloggar här på ecocig och hjälper oss att hitta bra nyheter.

Share This Post On