By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.

1. Åldergräns

Personer under 18 år får inte handla e-cigaretter, delar till e-cigaretter, påfyllningsbehållare eller andra tillbehör på ecocig.se. Vi kontaktar alltid målsman via brev och/eller telefon om vi upptäcker köp av minderåriga. Vi säkerställer detta genom automatiserade system. Beställning i annan persons namn (urkundsförfalskning) polisanmäls. Samtliga ordrar genom går en manuell granskning för högsta säkerhet.. Vid misstanke om oegentligheter förbehåller ecocig.se sig rätten att neka köp. Ett nekat köp kan föregås av att vi bekräftar köpet genom att begära kompletterande uppgifter som till exempel personnummer. Om kompletterande uppgifter inte lämnas nekas beställningen. Om köpet har utförts av minderårig genom förskottsbetalning (kortköp) återbetalas pengarna till det belastade kontot.

2. Pris
Alla köp sker i svenska kronor (SEK). Priserna inkluderar skatt och moms.Vi förbehåller oss rätten att korrigera priserna efter beställning om varan säljs till ett felaktigt pris eller om det råder omständigheter som ecocig.se inte kan råda över, till exempel ändrade skatte- och momsregler. Frakt debiteras enligt gällande prislista. En sammanställningen av totalpriset presenteras alltid i kassan.


3. Köp
Vi skickar alltid ut orderbekräftelse per e-post. Orderbekräftensel är preliminär och automatiskt. Hanteringen är således utan manuell översyn. Avtal om köp träffast när ecocig.se har kontrollerat att beställningen träffar samtliga regler gällande för tiden. Till exempel ålderskrav, felaktigheter i pris och liknande.


4. Leveranser
Order lagt före kl. 13 skickas normalt samma dag. Undantag kan förekomma och Ecocig förbehåller sig rätten för att fördröjningar kan ske med hänsyn till logistik, högtider, överbelastning och liknande som är bortom vår kontroll. Ecocig ska ej hållas ansvarig p.g.a fördröjning som kan anses rimlig eller fördröjning till följd av tredje part. Leveranstiderna som anges på webbsidan är generella och ska endast ses som vägledande. Det kan förekomma att beställd vara är slut i lager, Ecocig reserverar sig för att en vara kan vara slutsåld även fast hemsidan visar att den finns i lager.. Vi kontaktar dig då via e-post eller telefon och lämnar möjlighet att välja en annan vara, alternativt krediterar den varan som är slut i lager. Som kund har du alltid rätt att häva ditt köp i samband med föreseningar som kan anses orimliga. Ersättning utgår ej i situation av Force Majure.

FORCE MAJEURE

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.5. Transporttillfället
Ecocig ansvarar för transportrisken från oss till ombud om du väljer fraktsätt som normalt levererar till ombud (t.ex MyPack). Detta innebär att om ditt paket är skadat, saknar varor eller kommer bort under sändingen väg, så ersätter vi dig till motsvarande värde med samma eller bättre produkt. Köparen ansvarar för frakten vid returförsändelser, t.ex vid ånger eller byten. Ecocig ansvarar inte för risken vid beställningen med fraktmetod som levererar till brevlådan (t.ex Varubrev 1:a klass).


6. Delad order
Ecocig.se tillämpar inte delade ordrar.

7. Betalning

Alla våra betalningar sköts av Svea Ekonomi.

Vid fakturabetalning gäller alltid minst 14 dagars betalningstid.

  1. Ej uthämtat paket
    Om du inte hämtar ut ditt paket hos ditt postombud inom liggetiden (7 dagar) debiteras du en frakt- och administrationsavgift om 300 kronor. Detta gäller även försändelser som har skickats med kostnadsfria fraktalternativ.
  2. Garanti
    Upp till 6 månaders garanti gäller på all hårdvara förutom förbrännare/coils eller e-juice. Det är mycket viktigt att du som kund behåller original lådorna på hårdvara du köpt. Då det finns en seriekod på alla lådor som vi måste ha för reklamera produkten.

    10. Reklamationsrätt

Viktig information: Vid samtliga reklamationer måste kunden uppvisa ett de-facto fel. Produkten ska behållas i sin helhet. Produkter som har kasserats godtas inte vid reklamation.

Ecocig.se lämnar 3 års reklamationsrätt i enlighet med konsumentköplagen. Detta omfattar endast ursprungliga fel. Observera att e-cigaretter och tillbehör kan ha begränsad hållbarhet, även under normal användning och att denna period kan förkortas genom överdriven eller felaktig användning. På batterier lämnas 6 månaders garanti. Märker du av fel eller brister när du tar emot din levarans ska detta åberopas i rimlig tid efter att du har märkt av felen. Fel och defekter anmälda inom två månader från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts anses som skälig tid. Det är kundens skyldighet att självmant eller vid förfrågan utförligt beskriva felet och bevisa dess förekomst. Detta förutstätter att reklamationen är berättigad och att felet inte uppstått i samband med felanvändning av kunden. Observera att atomizer/clearomizer är förbrukningsvaror och således har en begränsad hållbarhet och omfattas därför inte av garantin. Vid reklamation ska kvitto, orderbekräftelse eller ordernummer bifogas för att påvisa köp. Vid godkänd reklamation betalas ersättning ut för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som uppkommit i samband med reklamationen.

Observera: Ecocig.se tar ej emot returer skickade som rek. paket eller mot postförskott, då vi saknar möjlighet att kvittera ut sådana försändelser. Ecocig.se ansvarar ej för bristfällig emballering. Returpaket ska emballeras på ett sådant sätt att risken för skador minimeras.

Säkerhet för privata upplysningar (persondatapolitik) 


För att avtal ska kunna ingås är nedanstående information nödvändig:

• Namn

• Adress

• Telefonnummer

• E-mailadress

Personuppgifter sparas med ändamål att kunna leverera dina varor. Personuppgifterna sparas hos ecocig.se i 5 år och gallras automatiskt vid utången av tiden. Vi säkrar alltid att du är införstådd med att vi sparar dina personuppgifter. Vi säljer eller överlåter aldrig personuppgifter.


11. Ångerrätt och Retur

Som konsument har du i enlighet med distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt utan att ange någon anledning. Om du väljer att åberopa din ångerrätt måste du som beställare först kontakta kundtjänsten på Ecocig.se inom 14 dagar. För att returnera varorna ska dessa vara oanvända och oskadade i sina originalförpackningar. Både varan och förpackningen skall vara hel. Returnera varorna tillsammans med fakturan eller en kopia av den.

Ångerrätt gäller inte på varor som av hygienskäl är förseglade. Detta avser samtliga tanks/clearomizers, förbrännare/coils, bomull, e-juice och liknande.

Du som kund står för frakt och returkostnaden vid ångerrätten.

Du som kund ansvarar för transportrisken.

Returkostnad – Viktigt att veta

Du som kund/beställare ombesörjer returkostnaden för egen räkning. Vi ersätter dig för hela köpesumman men inte för frakt/returkostnaden. Med frakt avses den kostnad vi betalade när vi skickade ditt paket till dig. Om vi skickat flera paket/produkter till dig gällande en och samma beställning behåller vi samtliga fraktkostnader.


12. Sekretess & säkerhet, personuppgifter

Vi på ecocig.se vill att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik och dina eventuella bonuspoäng.

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina person¬uppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra ut¬tryckliga instruktioner. Eftersom Ecocig ingår i en konsern av flera företag kan i vissa unika fall uppgifterna kommas att delas till företagen i koncernen för att skicka så kallade riktade erbjudanden. DU kan självklart när som helst avsluta och neka till att bli erbjuden dessa nyhetsbrev eller utskick.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer GDPR, dataskyddsförordningen (EU 2016/679), interna riktlinjer och rutiner. GDPR är en dataskyddsförordning som gäller inom hela EU och som reglerar behandling av personuppgifter. Vi har utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

På de här sidorna beskriver vi när, hur och varför ecocig.se behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. Behandlingarna skiljer sig åt beroende på vilken relation du har till oss, hur du genomför ett köp, tex via kort, faktura eller i fysisk butik. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de behandlingar som gäller för dig, för övriga frågor kontakta kundtjänst.

När behandlar vi personuppgifter?

Kund i butik

När du genomför ett köp i någon av våra butiker kan vi komma att behandla dina personuppgifter, t.ex. betalkortsnumret om du betalar med kort. Om du handlar i vår e-handel eller registrerar dig som kund för att få erbjudanden och rabatter behandlar vi fler personuppgifter, se information nedan.

E-handelskund

När du genomför ett köp i vår e-handel behandlar vi dina personuppgifter för att bl.a. genomföra köpet och för att skicka erbjudanden till dig (förutsatt att du har samtyckt till det). Läs mer om vilka personuppgiftsbehandlingar vi gör underE-handelskund.

Kortköp

Vid kortköp samarbetar vi med en auktoriserad betalningsleverantör som hjälper oss att kontrollera att kortet är giltigt för köp direkt mot din bank. Vår betalningsleverantör behandlar kortinformationen på ett korrekt sätt enligt den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som kortföretagen Visa, MasterCard, Diners, American Express och JCB står bakom. Detta innebär att dina kortuppgifter hanteras på ett mycket säkert sätt. När du handlar med kort förbehåller vi oss rätten att göra en personkontroll.

Besökare på digitala kanaler, t.ex. sociala medier, samt deltagare i tävlingar/event

När du besöker vår hemsida eller vår mobilanpassade sida behandlar vi dina personuppgifter för att bl.a. optimera ditt besök samt för att kunna göra analyser för att förbättra hemsidan. Likaså kan vi komma att behandla de personuppgifter som vi samlar i när du besöker våra sidor på sociala medier samt om du deltar i en tävling eller ett event.

Kundkontakt

När du kontaktar vår Kundkontakt för frågor om exempelvis din e-handelsorder, kan vi komma att behandla dina personuppgifter som du lämnar tex per telefon eller chatt.

Leverantör

Är du företrädare för en leverantör behandlar vi dina personuppgifter för att hantera relationen med leverantören. Läs mer om vilka personuppgiftsbehandlingar vi gör underLeverantör.

Arbetssökande

När du söker en tjänst hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att hantera din ansökan. Läs mer om vilka personuppgiftbehandlingar vi gör underArbetssökande.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter i våra driftmiljöer. Miljöerna använder standardiserade säkerhetslösningar för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer gemensamma standarder för att skydda personuppgifter och känslig information. Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal som har tillgång till informationen i kraft av sin yrkesmässiga position och som är föremål för ett åtagande att endast hämta/använda uppgifterna för det angivna och legitima ändamålet för vilket de har samlats in.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som behövs för att utföra de tjänster som beskrivs i denna policy, eller så länge lagen ålägger oss att behålla dem. Därefter kommer de att raderas.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter behandlas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör. Vänligen kontakta oss om du vill ha närmare information om vilka skyddsåtgärder vi vidtar.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att få ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade.

Personuppgiftsansvarig

Inom ECOSWE AB finns det flera bifirmor, ECOSWE AB, 556984-3369, är om inget annat anges personuppgiftsansvarig, dvs ansvarar för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt och sätt. Kontakta oss om personuppgifter.


13. Cookies (kakor)

En cookie är en textfil som skickas ifrån en websida, t.ex. vår (www.cigge.se) till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt Din Varukorg när du surfar runt hos oss mm. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig. Har du övriga frågor gällande villkor och lagar så kan du besöka konsumentverkets hemsida Hallå konsument (Öppnas i nytt fönster)


14. Tvist
Vår målsättning är alltid att göra dig så nöjd som möjligt. Skulle vi mot förmodan hamna i en tvist följer ecocig.se alltid allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

15. Varors beskaffenhet
Trots att vi gör allt vi kan för att informationen på ecocig.se skall vara så korrekt som möjligt i hänseende till bild, beskrivning och övrig information om produkten, kan ibland varors beskaffenhet skilja sig i verkligheten. Innehållet skall dock alltid vara det samma som det som beställdes.

16. Rabatter och erbjudanden
Ecocig.se erbjuder inte rabattkoder, prismatchingar, fri frakt eller REA med hänsyn till svensk lagstiftning om tobaksvaror. Vi strävar efter att alltid visa korrekt information. Vid förekomsten av texter på ecocig.se där rabatt eller prisreducerande information framgår ska dessa anses utgångna.

16.1 Via sms och e-mail
Alla som handlar hos ecocig.se kommer att starta en prenumeration på ecocig.se:s nyhetsbrev som innehåller rabatter och erbjudanden. Vill du inte ha dessa, kan du själv i kassan under fliken "Rabatter / Erbjudanden" bocka ur detta. Vill du senare avsluta din prenumeration finns det en länk i nyhetsbrevet där du kan avsluta prenumerationen. 

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina person¬uppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra ut¬tryckliga instruktioner. Eftersom Ecocig ingår i en konsern av flera företag kan i vissa unika fall uppgifterna kommas att delas till företagen i koncernen för att skicka så kallade riktade erbjudanden. DU kan självklart när som helst avsluta och neka till att bli erbjuden dessa nyhetsbrev eller utskick.