Sedan jag för några veckor sedan anlitades som medicinsk rådgivare till elcigarettföretaget ecocig har jag fascinerats över den polariserade och delvis onyanserade debatt som råder kring elcigaretter. Debatten påminner om förbudstiden i USA mellan 1920 och 1933 där kongressen och kyrkor förbjöd och fördömde alkohol medan skrupellösa gangsters sålde smuggelsprit till befolkningen som även brände hemma som aldrig förr. Yrkesföreningar mot Tobak uttalar sig negativt och skeptiskt mot elcigaretter medan internetföretag säljer och marknadsför elcigaretter med och utan nikotin som något helt ofarligt, på gränsen till nyttigt. Läkemedelverket klassar uddlöst e-juice med nikotin som läkemedel men Förvaltningsrätten håller inte med och tillåter tillsvidare företag att sälja e-juice med nikotin helt öppet i butik. E-juice är den vätska bestående av propylenglykol (PG), vegetabiliskt glycerin (VG), vatten, smakämnen och eventuellt nikotin som man vejpar. Ordet vejpa kommer från engelskans vape, att vaporisera, göra till ånga.

Den nya zeeländske läkaren Chris Bullen och medarbetare publicerade nyligen en studie i den prestigefyllda medicinska tidskriften the Lancet som visade att elektroniska cigaretter var lika effektiva för att få folk att sluta röka som nikotinplåster. Läkemedelsverket menar fortfarande att man inte får marknadsföra elcigaretter som sluta röka-produkter eller befrämjande av hälsa. Göran Boëthius, vice ordförande i Läkare mot Tobak är i en artikel i Dagens Medicin 10/9-2013 fortsatt skeptisk och anser att fler studier behövs medan företag som säljer elcigaretter tar studien som intäkt för att elcigaretter fungerar för att sluta röka.

Den här veckan är Tobaksfria veckan. 12 % kvinnor och 10 % av männen eller ungefär 800 000 svenskar röker dagligen och ytterligare 800 000 röker då och då. 6 500 svenskar dör varje år till följd av rökning, varav 200 personer som utsatts för passiv rökning och förutom individers lidande kostar det samhället ca 30 miljarder kronor per år. Medan Yrkesföreningar mot Tobak kritiserar avsaknaden av studier för elcigaretter och kräver reglering får tobaksbolagen fortsätta marknadsföra och sälja tobak till samma målgrupp trots att det inte råder något som helst tvivel om att det leder till avsevärd sjuklighet och dödlighet.

Elcigaretter och e-juicer säljs idag helt oreglerat och med skiftande kvalitet, men det finns även seriösa företag med stora laboratorier bakom sig som håller hög kvalitet och säkerhet. Trots att vejpning (vaping) är en relativt ny och ovanlig företeelse här i Sverige har fenomenet funnits i 10 år och har cirka 7 miljoner användare i Europa. Vi vet att vejpning inte är i närheten så farligt som tobaksrök men vi vet inte om det är ofarligt och vi vet inget om de långsiktiga medicinska följderna. En färsk amerikansk studie visade att 1 av 5 ungdomar som prövat elcigaretter inte tidigare hade rökt cigaretter. Kanske dessa ungdomar lockas in i en ny typ av beroende som tros vara mindre farlig men som i praktiken kan leda till såväl livslångt nikotinberoende som inkörsport till såväl tobaksbruk som annat missbruk.

Det är olyckligt att elcigaretter hamnat mellan två stolar - Läkemedelslagen och Tobakslagen. Jag delar inte Läkemedelsverkets syn på att särskilja e-juicer med nikotin och utan nikotin eftersom det är fenomenet vejpning i sig som är största eventuella risken mot folkhälsan. Då det finns en uppenbar risk att vejpning kan attrahera ungdomar bör elcigaretter inte få säljas till ungdomar under 18 år. Jag tror även att man bör hitta någon form av reglering avseende vejpning på allmän plats där rökning inte normalt är tillåtet, i synnerhet i närheten av skolor eller där ungdomar vistas. 

Jag är stark motståndare till tobaksrökning och tror att elcigaretter är ett seriöst alternativ till tobaksrökning för att på sikt fasa ut och helt förbjuda tobaksrökning vilket andra rökfria nikotinprodukter (NRT) aldrig har varit. De stora vinnarna i detta vakuum som just nu råder kring elcigaretter är tobaksbolagen och oseriösa aktörer som vill tjäna snabba pengar på en oreglerad marknad. Jag tror att elcigaretter kan vara det vinnande draget i Tobacco Endgame 2025.