1. Home
  2. Frågor & Svar
  3. Fungerar annan e-juice än Ecojuice i e-cigaretter från Ecocig?

Fungerar annan e-juice än Ecojuice i e-cigaretter från Ecocig?

De flesta oljor på marknaden fungerar väl i e-cigaretter från Ecocig.

Det viktiga är dock att man väljer rätt styrka för sig själv

Vissa e-juicer kan även vara optimerade för vissa förångare, detta gäller mer avancerade modeller, Kontakta oss gärna för mer information.

Updated on februari 1, 2017

Was this article helpful?

Related Articles