1. Home
  2. Frågor & Svar
  3. Vad är en e-cigarett?

Vad är en e-cigarett?

e-cig sprängskiss

En e-cigarett består av ett batteri, en behållare för e-juice och en förångare. Förångaren värmer upp e-juicen till ånga som leds via luftkanaler ut till munstycket.

När du röker en e-cigg får du en tät och smakrik ånga med eller utan nikotin, i princip fri från gifter och cancerframkallande ämnen.

Röken i en e-cigarett är ånga från upphettad e-juice som är en oljig vätska bestående av vegetabiliskt glycerin (VG) och propylenglykol (PG), två vanligt förekommande och godkända livsmedelstillsatser samt aromämnen (och eventuellt nikotin ifall det är en nikotinblandad e-juice).

Du kan läsa mycket mer om alla delar och funktioner i en e-cigarett här på vår support sida.

Updated on juni 15, 2017

Was this article helpful?

Related Articles