1. Home
  2. Frågor & Svar
  3. Vad är nikotin?

Vad är nikotin?

Nikotin e-cigNikotin är en alkaloid som återfinns i potatisväxter, främst i tobaksplantan Nicotiana rustica eller Nicotiana tabacum men också i mycket lägre doser i t ex tomater och potatis. Nikotinet fungerar naturligt som ett insektsgift och har även använts som det av människan.

Nikotinet är en psykoaktiv drog som binds till specifika nikotinreceptorer, bland annat i hjärnan. Nikotinet orsakar frisättning av flera signalsubstanser, bland annat den mestadels stimulerande signalsubstansen noradrenalin. Detta leder till att känslan av välbefinnande ökar och man känner sig bättre till mods.

Nikotinet påverkar också perifera neuron (nervceller) i hjärta, blodkärl, andningsvägar och skelettmuskulatur. Framför allt stimuleras det sympatiska nervsystemet, detta medför att puls och blodtryck stiger. Ämnet är beroendeframkallande och giftigt i större mängder. En person beroende av nikotin kallas nikotinist.

Updated on februari 1, 2017

Was this article helpful?

Related Articles